• +358 400 545 230

Paikallis- ja etäverkkoratkaisut

SoftMagic Oy:n osaaminen verkko- ja tietoliikennetekniikassa takaa toimivan lähiverkkoratkaisun aina pienimmästä toimistoverkosta yritystenvälisiin laajaverkkoyhteyksiin saakka. Yrityksen lähiverkko voidaan toimittaa "avaimet käteen" periaatteella, jolloin SoftMagic Oy huolehtii lähiverkon suunnittelusta, toteutuksesta (ml. kaapelivedot + kytkennät) sekä myös ylläpidosta.

Osana kokonaistoimittajan rooliaan SoftMagic Oy toimii lisäksi riippumattomana laitetoimittajana. Järjestelmätoimitukset koostuvat kansainvälisesti tunnetuista merkkituotteista. Laiteratkaisut perustuvat jatkuvaan testaukseen ja vuosien kokemukseen.

Onnistuneen kokonaistoimituksen edellytyksenä on yhtenäinen, vakaasti toimiva ja hyvän tuotetuen omaava laiteratkaisu, jossa työasemat, kirjoittimet, palvelimet ja muut verkkotekniikkaan liittyvät laitteet on sovitettu saumattomaksi kokonaisuudeksi. Palvelimien mitoitus ja turvatekniset ratkaisut edellyttävät toimittajalta vastuuta asiakkaan liiketoimintojen turvaamisesta.

Mikäli haluat päästä eroon omista palvelimista voidaan paikallinen verkko myös laajentaa siten, että Microsoftin Azureen luodaan oma virtual network ja luodaan site-to-site VPN tunneli Azuren sekä teidän verkkojen välille. Tällöin päästään eroon paikallisista ja erittäin kalleista servereistä ja kaikki oleellinen palvelu luodaan pilveen käyttäen virtuaalisia palvelimia. Halvimmillaan tällainen toteutus kustantaa vain noin pari kymppiä kuukaudessa.

Azure


 • Mikä se on?

  Se on pilvikonesali, jonne voi helposti ja nopeasti luoda palveluita eri tarpeisiin. Virtuaalisia palvelimia varten löytyy useita eri templaatteja, joiden ylläpidosta vastaa Microsoft. Templaatit sisältävät aina käyttöjärjestelmästä viimeisimmän version, jossa uusimmat tietoturvapäivitykset jo valmiiksi asennettuina.

  Virtual Machine

  Virtual Machine on palvelin ilman fyysistä laitteistoa. Palvelimen kapasiteettia (muistin määrä sekä levytila) voidaan helposti nostaa tai laskea, riippuen esimerkiksi kellonajasta tai tietyistä päivistä kuukaudessa. Tietoa voidaan tallentaa palvelimen levyille 1Tb per levy. Lisätietoa saatavilla täältä.

 • Azure

  Azure on pullollaan erittäin mielenkiintoisia palveluita joita tulee koko ajan lisää joten niiden listaaminen tällä sivustolla ei ole kovinkaan mielekästä. Kannaakin käydä tutustumassa Microsoftin sivuilta, josta löytyy viimeisin versio tarjolla olevista palveluista.

 • Esiselvitys

  Oli yritys kuinka suuri tahansa on Azuren käyttöönotto paras aloittaa pienellä esiselvitysprojektilla, jossa kartoitetaan yrityksen tarpeet eri toimintojen osalta.

  Mikäli organisaation työkoneet yms. tarvitsevat päivityksiä selvitettään myös ne esiselvitysvaiheessa ja tehdään tarvittavat muutokset/hankinnat.

  Käyttöönotto

  Käyttöönoton yhteydessä konfiguroidaan Azuren palvelut käyttöön sekä tarvittaessa luodaan site-to-site VPN tunneli, jonka avulla Azureen luotu infra silautuu osaksi olemassa olevaa organisaation sisäverkkoa. Lisäksi opastetaan organisaation IT vastaamaan tulevaisuudessa pilvikonfiguraatioista sekä opastetaan käyttäjät käyttämään uusia palveluja tehokkaasti.

 • Esiselvitys

  Esiselvitys isommille organisaatioille on luonnollisesti suurempi töinen kuin pienemmille organisaatioille. Esiselvityksen tarkoituksena on selvittää organisaation valmius pilvipalveluiden käyttöönotolle.

  Aluksi on selvitettävä organisaation ICT-ympäristön valmiudet Azuren palveluiden hyödyntämiseen. Samalla pyritään tekemään työasemakohtaiset muutostyöt, jotta käyttöönottovaiheessa voidaan tarvittavat työasemakonfiguraatiot yms tehdä hallitusti esim. Group Policyjen kautta.

  Käyttöönotto

  Käyttönottovaiheessa siirretään palvelut Azuren palveluiden varaan ja varmistetaan palveluiden käytettävyys ja hallinnoitavuus.

  Aluksi valitaan pienehkö pilottiryhmä, joka aloittaa pilvipalveluiden käytön omassa työssään. Pilotoinnin päätyttyä aikataulutetaan siirtyminen myös muiden käyttäjien osalta pilvipalveluiden käyttäjiksi vaiheistetusti, jotta loppukäyttäjille näkyvät muutokset olisi niin vähäisiä kuin mahdollista.

"You can’t do better design with a computer, but you can speed up your work enormously." - Wim Crouwel